Doorheen mijn vele jaren als discobar had ik al het geluk op heel wat feesten te mogen draaien, KLJ, CHIRO, KAJ, SCOUTS-fuiven, maar ook personeelsfeesten van het Jan Yperman Ziekenhuis alsook talrijke huwelijksfeesten.

Ik laat hen dan ook graag hier even aan het woord.

Lees alle reacties op onze Facebookpagina.